tirsdag 15. desember 2009

Desember 2009: Byggesøknad

Det tok noe tid å få behandlet byggesøknaden, både fordi det tok tid hos kommunen, men også fordi ikke alle papirer var sent inn for hovedbehandling. I desember 2009 var alt klart. I mellomtiden hadde sneen lagt seg i Etnedal og jeg hadde avtalt med entrepenør om at det uansett ikke ble noe arbeid på tomta før til våren 2010. Avtalen med entrepenør er at så snart veien åpner for tyngre kjøretøy skal han starte arbeidet. Han ser for seg  bruke litt over ei uke på jobben. Så skal jeg få satt opp stripemuren før hytta kan leveres. Tentativ plan for levering av hytta er 15 juni 2010.