torsdag 1. januar 2009

I begynnelsen var det....

....en drøm, og finn.no var stedet hvor drømmene fikk utvikle seg. Dette var i julen 2008. Og vinteren 2009. I påsken ble det hyttevisninger og vi så mer av støler, setrer og hytteområder i Valdres enn vi viste fantes. Og vi falt for området. Men ingen hytte.