onsdag 3. april 2013

Når er hytta egentlig ferdig?

Vi har hatt vår første påske på vår egnebygde hytte. En fantastisk fin påske. Nydelig vær, flotte turer i fin natur og med ei hytte som er trivelig og fungerer bra på alle måter. Det er lett å innbille seg at vi er ferdige med hyttebyggingnen når vi kan bruke hele ni dagers påskeferie til å ha, ja nettopp det - ferie.Riktignok har vi satt opp dusjkabinett og grunnet noen lister i ferien, men noe skal man jo ha å sysle med mellom brettspill, turer og god mat. Det er heller nesten ikke for jobb å regne når en tenker tilbake på da golv skulle legges, isolasjon settes inn i vegger og tak, diffusjonsperre, panel osv. osv. Allikevel, hytta er jo ikke helt ferdig. Alle taklister og flere golvlister mangler ennå. Og innen de er på plass ligger de i veien ute i yttergangen. Noen umalte, noen grunnet og andre klare til å monteres. Men hytta er jo i bruk, og det er ikke alltid så lett å se at det skulle være noe listverk her og der. Dersom ingen sier noe kan en jo tro at det skal være slik. Litt minimalistisk riktignok, men allikevel ikke alltid så lett å se at det er noe som mangler.

Når jeg ser hvordan det blir MED lister, er jeg allikevel ikke i tvil - Hytta er ikke helt ferdig før listene er på plass.


Som ansvarlig selvbygger har jeg hatt som mål å gjøre alle prosesser mest mulig etter boka. Så også med ferdigattest. Siden vi ikke er helt ferdig, men har tatt hytta i bruk, søkte jeg derfor om midlertidig brukstillatelse høsten 2012. I denne beskrev jeg paneling av yttergang og listverk som gjenstående arbeid. Og at dette skulle være ferdig i november 2013. Denne fikk jeg godkjent. Så konklusjonen på min lille drøfting ovenfor er at hytta ikke er helt ferdig før all panelarbeid OG listverk er på plass. Og ferdigattest mottat fra kommunen. Men kanskje aller viktigst: kona har sagt at jeg ikke får lov å begynne på noe nytt byggeprosjekt (som f.eks utebadstu) før alle lister er der de skal være....

Erfaring med Wallas - ring hytta varm

Her er våre erfaringer med Ring hytta varm funksjonen på vår Wallas parafinovn. Først og fremst er Vi meget godt fornøyde med å kunne komme opp til en hytte hvor oppvarmingen har startet og fuktig hytteluft har blitt byttet ut med varme fra parafinovnen. Ovnene er også helt luktfri og henter luft utenifra under oppvarming. Vi har gjort forsøk med å slå på ovnen et døgn og to døgn før vi selv ankommer. Det som overrasker noe er at oppvarmingen ser ut til å stanse på ca + 10 grader i begge tilfeller. Da har utetemperaturen vært ca - 10 grader.  Ovnen står i stua som er på ca 35 kvm, hytta er på 83 kvm totalt og når vi drar står dørene åpne til alle rom. Det er også åpne ventiler i samtlige rom. Dette bidrar nok til at en ovn på 4 KW ikke klarer å få til mer enn 10 grader på denne tiden. Forskjellen på ett og to døgn er at det blir jevnere varmt i hele hytta når ovnen får stå på lengre. Alt tilsier at dersom vi lar opvarmingen stå på ennå lengre vil varmen øke, men det tar heller ikke så lang tid å varme opp resten av hytta ved å bruke vedovnen. Vi vurderer det derfor som lite hensiktsmessig å bruke flere enn to døgns forbruk av parafin for å oppnå høyere varme enn det ovnen klarer på to døgn. Vi har uansett oppnådd det vi ønsker; å komme opp til hytta som allerede er i ferd med å varmes opp.  Det er stor forskjell fra å komme opp en sen fredags kveld til pluss 10 istf minus 8 grader innendørs.